Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG TÙNG THỦY

- Điện thoại: 0943.828.686

(Xem trên bản đồ)